web analytics

Vad Är En Kommun?

 

Vad är en förvaltning? – Köpings kommun – Köpings kommun

 

Varje nämnd har en förvaltning, ett kontor, som gör det arbete som nämnden bestämmer. Personalen som arbetar på en förvaltning kallas tjänstemän.

 

Vad är en förvaltning? - Köpings kommun - Köpings kommun

 


 

Hur fungerar en kommun – arjang

 

Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd. var det kan byggas och vad. Fler av kommunens uppgifter är frivilliga. T ex ser kommunen till.

 

Hur fungerar en kommun - arjang

 


 

Vad är en detaljplan? – Karlshamns kommun

 

En detaljplan styr hur mark och vatten får användas och talar om vad, hur och var man får bygga. Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och…

 

Vad är en detaljplan? - Karlshamns kommun

 


 

Vad är en kommun – Luleå kommun – Luleå kommun

 

En kommun är en del av Sverige. Det finns 290 kommuner i landet. Luleå är centrum i Norrbottens län. Grannkommunerna heter Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix.

 

Vad är en kommun - Luleå kommun - Luleå kommun

 


 

Kommuner och landsting – regeringen

 

Vad innebär kommunal självstyrelse? 7 KOMMUNER OCH LANDSTING. eller är taxerad till kommunalskatt i en kommun är medlem i kommunen. Den som är medlem av

 

Kommuner och landsting - regeringen

 


 

Fakta om kommuner – Samhällskunskap – SO-rummet

 

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar vad en kommun är och gör samt lite om vad landsting gör för något. + Läs mer. Länkar om Fakta om kommuner. Sortera efter:

 

Fakta om kommuner - Samhällskunskap - SO-rummet

 


 

Vad är skillnaden mellan kommun och landsting?

 

Kommun och landsting sköter om olika saker och på olika nivåer. Kommunerna är mindre och har hand om saker på en mer lokal nivå, men är fler till antalet.

 

Vad är skillnaden mellan kommun och landsting?

 


 

Vad är en detaljplan? – Detaljplaner – Nybro kommun

 

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra eller bygga inom ett visst markområde. Det kan vara ett kvarter eller några.

 

Vad är en detaljplan? - Detaljplaner - Nybro kommun

 


 

Vad är förvaltningar och nämnder? – sundsvall

 

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare.

 

Vad är förvaltningar och nämnder? - sundsvall

 


 

Vad gör en kommun ? – Arvika

 

Vad gör en kommun?. om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet. En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid.

 

Vad gör en kommun ? - Arvika

 


 

Så styrs Sveriges kommuner – Samhällskunskap – SO-rummet

 

I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av kommunstyrelsen som är.

 

Så styrs Sveriges kommuner - Samhällskunskap - SO-rummet

 


Så styrs Sverige (Samhällskunskap) – Studi.se


 

Vad är en översiktsplan? – Umeå – umea

 

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Umeå kommun är regionens.

 

Vad är en översiktsplan? - Umeå - umea

 


 

Så fungerar kommunen – Uppsala kommun

 

Kommunen sköter en stor del av den. På kommunens officiella anslagstavla meddelar kommunen att och när beslut är fattade. Vad som är bestämt.

 

Så fungerar kommunen - Uppsala kommun

 


 

Vad är en översiktsplan? – Surahammars kommun

 

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som redogör för hur kommunen ska hantera långsiktigt hållbar utveckling samt för hur mark‐ och vattenområden ska.

 

Vad är en översiktsplan? - Surahammars kommun

 


 

Vad är en översiktsplan? – Flens kommun – Sörmlands hjärta

 

Översiktsplanen är ett dokument som dels ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen, dels vägleda konkreta beslut.

 

Vad är en översiktsplan? - Flens kommun - Sörmlands hjärta

 


 

Vad är en primärkarta? – Borgholms kommun

 

Primärkartan, som också brukar kallas baskarta, är kommunens mest detaljrika karta. Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, höjdinformation.

 

Vad är en primärkarta? - Borgholms kommun

 


 

Vad är en fördjupad översiktsplan? – Borlänge kommun

 

Vad är en fördjupad översiktsplan? Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt.

 

Vad är en fördjupad översiktsplan? - Borlänge kommun

 


 

Din kommun i siffror – Ekonomifakta

 

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med. Vad är energi? Energibalans i.

 

Din kommun i siffror - Ekonomifakta

 


 

Vad är motion, interpellation och enkel fråga? – Saffle Kommun

 

Vad är motion, interpellation och enkel fråga. Motion. Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag).

 

Vad är motion, interpellation och enkel fråga? - Saffle Kommun